Đăng nhập Đăng nhập đối tác Đăng ký tài khoản đối tác Mở tài khoản Demo Mở tài khoản thực

Chương trình liên kết forex tốt nhất - Trở thành đối
tác với một sàn giao dịch uy tín & đáng tin cậy.

Chúng tôi có những Chương trình liên kết forex tốt nhất và chương trình introducing broker (IB) với một sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy. Nhận những điều tuyệt nhất từ chương trình liên kết của chúng tôi với những điều kiện giao dịch tốt nhất ngành.

Số liệu thống ​kê
chi tiết
Thanh toán đúng hạn,
luôn như vậy
Không giới hạn
tổngphí hoa hồng
Không giới hạn
phí hoa hồng trên mỗi khách hàng
trade

Introducing broker (IB) là gì?

  • Loại 1: IB là người duy trì các danh mục đầu tư và nhận phí hoa hồng với mỗi giao dịch mới đạt chuẩn bởi khách hàng mà họ giới thiệu.
  • Loại 2: Đối tác liên kết, làm việc dựa trên đề nghị CPA.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu chương trình IB của BestBonusFx, hãy liên hệ chúng tôi

line-chart

ShowCase TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Tài khoản giao dịch thật
Nhận một tài khoản giao dịch thật với số dư khổng lồ và phí đăng ký thấp
Đạt kết quả tốt
Đạt kết quả giao dịch tốt để cho khách hàng của bạn xem, thay vì giao dịch với 100 hoặc 500 USD của bạn, hãy giao dịch với 10.000 - 50.000 USD
Dịch vụ Copy Trading
Một tài khoản giao dịch thật với số dư lớn mà bạn có thể liên kết với các dịch vụ copy trading như MyFxBook/mql5
Làm lớn
Hãy làm hết khả năng, và cho khách hàng của bạn thấy rằng bạn có thể làm được!

Giao dịch với một sàn giao dịch forex thực sự.