Chương trình liên kết forex tốt nhất - Trở thành đối
tác với một sàn giao dịch uy tín & đáng tin cậy.

Chúng tôi có những Chương trình liên kết forex tốt nhất và chương trình introducing broker (IB) với một sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy. Nhận những điều tuyệt nhất từ chương trình liên kết của chúng tôi với những điều kiện giao dịch tốt nhất ngành.

Số liệu thống ​kê
chi tiết
Thanh toán đúng hạn,
luôn như vậy
Không giới hạn
tổngphí hoa hồng
Không giới hạn
phí hoa hồng trên mỗi khách hàng
trade

Introducing broker (IB) là gì?

  • Loại 1: IB là người duy trì các danh mục đầu tư và nhận phí hoa hồng với mỗi giao dịch mới đạt chuẩn bởi khách hàng mà họ giới thiệu.
  • Loại 2: Đối tác liên kết, làm việc dựa trên đề nghị CPA.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu chương trình IB của BestBonusFx, hãy liên hệ chúng tôi

gold-ingots

Gramat Account
Trade Gold in Grams

Best Bonus Fx offers an exclusive Gold account to trade gold in grams or kilos in Egyptian pounds or dollars. No matter who you are, where are you from, or what your budget is, we have financial solutions for you. You can’t go wrong with BestBonusFx, the Best Forex Trading Broker.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings